Со регистрација на DENTALSHOP Ви овозможуваме да си ги нарачате производите кои ви се потребни.

Регистрација

Регистрацијата на DENTALSHOP намерно не е автоматизирана со цел да извршиме проверка на исправноста на податоците. Корисничко име и лозинка ќе добијат исклучиво правните субјекти регистрирани за вршење здравствена дејност - стоматологија или заботехничка лабораторија.
ПОЛИТИКА НА ПРИВАТНОСТ За Вашите права за заштита на личните податоци видете тука.